Stowarzyszenie

Witamy na stronie internetowej
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (PNTA), mające swoją siedzibę w Krakowie, powstało w maju 1993 roku. Zarząd tworzą młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a członkami są głównie byli polscy i niemieccy stypendyści PNTA.

Statutowymi celami działalności Towarzystwa są:

  • przyczynianie się do wzajemnego poznania języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów;
  • przyczynianie się do zbliżenia społeczeństw polskiego i innych krajów europejskich oraz wspieranie procesów integracyjnych w Europie;
  • wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi;
  • wspieranie i umożliwianie czerpania w Polsce z europejskiego, w tym szczególnie z niemieckiego dorobku naukowego i kulturalnego.

Towarzystwem partnerskim jest utworzone w Kilonii w kwietniu 1996 roku, z inicjatywy byłych niemieckich stypendystów PNTA, Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft e.V.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm