Ceny

Ceny kursów językowych 2024

 


Cena nie obejmuje: zakwaterowania (zob. dział Zakwaterowanie i wyżywienie, podróży do Krakowa (zob. dział Podróż do Krakowa), ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, opłat bankowych.

 

 

 

 

Cena regularna

Studenci / Bezrobotni do 26. roku życia

Kurs dwutygodniowy


Pierwszy kurs

380 €

350 €

Kolejny kurs *

330 €

320 €

Jeden dodatkowy tydzień kursu (w połączeniu z regularnym kursem dwutygodniowym)

180 €

Kurs jednotygodniowy

250 €

Dodatkowe lekcje języka polskiego na kursie grupowym

jedna lekcja

(45 min.)

21€

 

 Cena nie obejmuje: zakwaterowania (zob. dział Zakwaterowanie i wyżywienie, podróży do Krakowa (zob. dział Podróż do Krakowa), ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, opłat bankowych.

Płatność

 

Po zgłoszeniu się na kurs każdy z uczestników na około miesiąc przed jego rozpoczęciem otrzymuje list informacyjny, w którym proszony jest o dokonanie przelewu zaliczki w wysokości 70 € najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu. Zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku wycofania zgłoszenia nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu możliwe jest przeniesienie zaliczki na jeden z późniejszych terminów. W razie wycofania zgłoszenia później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu zaliczka przepada.

Pozostałą kwotę mogą państwo przelać na nasze konto przed przyjazdem do Krakowa lub uiścić na miejscu podczas pierwszego dnia kursu (płatność kartą lub gotówką w polskiej walucie).


* Cena zniżkowa za kurs przysługuje:

  • osobom, które zgłoszą się na przynajmniej dwa kolejne kursy dwutygodniowe; cena zniżkowa odnosi się do drugiego i każdego następnego kursu;
  • wszystkim osobom, które kiedykolwiek w przeszłości (niezależnie od przedziału czasowego) brały udział w przynajmniej dwóch kursach dwutygodniowych w naszej szkole.    

 

Uczestnicy, którym przysługuje prawo do zniżki z powyższego tytułu, albo z tytułu bycia studentem lub bezrobotnym do 26 roku życia, powinny umieścić tę informację w zgłoszeniu i okazać odpowiedni dokument (np. legitymację studencką) po przyjeździe do Krakowa.

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm