Polnischkurse - english version
Polnischkurse - deutsche version
Polnischkurse - wersja polska

Witamy na stronie WWW
Polsko-Niemieckiego
Towarzystwa Akademickiego

 
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (PNTA), mające swoją siedzibę w Krakowie, powstało w maju 1993 roku. Zarząd tworzą młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a członkami są głównie byli polscy i niemieccy stypendyści PNTA. Towarzystwem partnerskim jest utworzone w Kilonii w kwietniu 1995 roku, z inicjatywy byłych niemieckich stypendystów PNTA, Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft e.V.

Statutowymi celami działalności Towarzystwa są:

 wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi; 
 przyczynianie się do wzajemnego poznania języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów;

więcej... read more
 
   
 
 
   
Tel/Fax: 0048/12/638 36 70, Tel.: 0048/ 518 158 901, web: www.pnta.pl, e-mail: info@pnta.pl Polnisch lernen - Mapa strony
Adres biura: Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie, ul. Bronowicka 58/5, 30-091 Kraków
 Copyright PNTA 2006 | engine and lifting LMD.PL Aktualizacja: 17.01.2017